Vård, Skola & Äldreomsorg

Att bo, leva och verka på samma ort år ut och år in ställer krav på att du känner trygghet vad gäller vård, skola och omsorg.
I både Bredaryd och Lanna finns flera lokala alternativ, men vi har också tillgång till andra möjligheter inom Värnamo Kommun.