Natur

Ta bilen och åk till Bröttjestad – bördig jordbruksmark – vidare till Hamra och fågelsjön Draven.
Därefter vidare till byn Vissö med Vissösjön och byn Tovhult.

Båda dessa byar har fantastiskt vacker natur med stengärdsgårdar och kuperad terräng.
Upp på Enskällaboberg till utsikt och besök hos ”jätten”.
Slutligen mot Lanna och söderut förbi Åslarp, Havrida och Flymossen.
Tillbaka i Bredaryd och kanske grillfest vid Helig Sjö.