Konstnärsateljén

Välkommen till konstnärsateljén i Bredaryds gamla småskola.

Här samlas på sin fritid i dag tio målare som verkat tillsammans i över ett par decennier.
Målargruppen är mycket aktiv och har på olika sätt visat sina bilder i såväl samlings- som separatutställningar.
Flera av medlemmarna har varit representerade på Länssalongen i Jönköping. Du får här ta del av en levande målarmiljö.

Konstnärerna är:
Bo Blomén Anderstorp · Berit Fransson Bredaryd
Gunvie Frejdh Värnamo · Kennet Lidén Värnamo
Stina Lymalm Rydaholm · Rolf Petersson Bredaryd
Asta Sandahl Värnamo · Manfred Schlegel Forsheda
Britt-Marie Sällberg Bor · Birgit Träff Smålandsstenar