Företagarna söker pilotföretag

Företagarna har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utföra ett pilotprojekt i enlighet med regeringens stora satsning som kallas för Smart Industri. Ett fokusområde inom Smart Industri är digitaliseringen. Den digitala omställningen går i snabb takt och syftet med pilotprojektet är att stärka företagens omställningsförmåga, utvecklingskapacitet och konkurrenskraft. Företagarna vill hjälpa till i detta arbete och säkra en god framtid för våra medlemmar i den digitala omställningen. Vi vill ge er möjligheten att navigera i digitaliseringsutvecklingen genom att erbjuda information, expertrådgivning och presentera åtgärder för effektivisering anpassad till din verksamhet.

Projektet kommer inte ägnas åt att utveckla webbsidor, social media-träning eller liknande. Vi vill presentera nya åtgärder som ska leda till att ni kan ta nästa steg i den digitala utvecklingen.

 

För dig som deltar är målsättningen att det skall bidra med:

  • Effektiva och hållbara processer
  • Större konkurrenskraft och omställningsförmåga
  • Ökning av tillväxt och sysselsättning
  • Ökad digital kompetens
  • Medvetenhet om digitaliseringens möjligheter

Detta kommer att ske på regional nivå i närheten av din verksamhet, de regioner som är valda att delta i piloten är Jönköpings län, Kronoberg och Västra Götaland.
För er innebär det praktiskt två fysiska träffar under en period om 4 månader. Den ena träffen kommer att bestå av information och erfarenhetsutbyte gällande digitaliseringens utmaningar och möjligheter, och den andra kommer att vara ett uppföljningsmöte. Utöver de fysiska träffarna kommer vi att utveckla ett webbaserat verktyg som kommer att hjälpa er identifiera hur ni kan utveckla era verksamheter till att bli än mer resurseffektiva utifrån era specifika förutsättningar.

Missa inte chansen att delta i detta inledande arbete, vi har få platser till denna möjlighet så först till kvarn gäller.
Skicka in ert intresse till:

Béryl Ekedal, beryl.ekedal@foretagarna.se