Talent Plastics Bredaryd AB

Vi heter Talent Plastics och allt vi gör kretsar kring plast. Vi kan erbjuda dig allt från idé, design och formgivning inom plasttillverkning till formsprutning och extrudering av termoplaster. Om du har behov av specialproduktion eller bearbetning, så har vi rejält med erfarenhet inom dessa områden också. Engagemang och yrkesstolthet finns det gott om hos oss. Vi förenar stor kompetens och kapacitet med det lilla företagets flexibilitet och snabba beslutsvägar. Välkommen med dina problem och utmaningar inom plastområdet.

Talent Plastics Bredaryd AB
BOX 76, 333 02 Bredaryd
Tel: +46 (0)370 374 400
E-post: bredaryd@talentplastics.se
Hemsidan: https://www.talentplastics.se/sv/default