Kroons Snickeri AB

Företaget grundades 1988 av Anders Kroon och har sedan dess utvecklats i lagom takt. Verksamheten består idag i huvudsak av två grenar, snickeriet och inredningsmontage.

Kroons Snickeri AB
Smedgatan 10, 333 71 Bredaryd
Tel: 070 – 331 32 03
E-post: info@kroonssnickeri.se
Hemsidan: http://www.kroonssnickeri.se/