Helbro Ingenjörer AB

Vi utreder och projekterar kvalificerade lösningar för de flesta disciplinerna inom samhällsbyggnadsteknik.

Vi ligger i topp gällande hydrauliska beräkningar inom det VA-tekniska området för att kunna garantera funktionen i föreslagen lösning.

Vi har mångårig erfarenhet från entreprenadbranschen vilket genomsyrar våra projekt såväl i vårt arbete med att upprätta bygghandling som att vi bistår med teknisk support under hela byggprocessen. En väl genomarbetad bygghandling är en förutsättning för ett bra slutresultat.

Med vår kunskap och yrkesstolthet garanterar vi långsiktiga och ekonomiskt hållbara lösningar.

Helbro Ingenjörer AB
Storgatan 12, 333 74 Bredaryd
Tel: 076-835 27 04
E-post: stefan@helbroing.se
Hemsidan: https://helbroing.se/index.html