Hammarplast Medical AB

Hammarplast Medical skall med minsta möjliga miljöbelastning och i nära samarbete med kund verka inom Life Science området genom att:

  • Consumables: Utveckla, producera och globalt försälja polymera förbrukningsartiklar i stora volymer.
  • Customized: Produktionsanpassa och kontraktstillverka komplexa polymera helhetslösningar.
  • Transcutan: Utveckla och marknadsföra nästa generations accessteknologilösningar.

Hammarplast Medical AB
Box 76, 330 10 Bredaryd, Sweden
Tel: +46 (0)510 618 80
E-post: info@hpm.se
Hemsidan: https://www.hpm.se/sv