Elajo Bredaryd AB

 

Elajo Elteknik AB erbjuder installationer och service inom kraft, belysning, tele, automation, värme, kyla, data och kommunikation. Vi har även en egen konstruktionsavdelning. Det gör att vi kan åta oss uppdrag hela vägen från planering och konstruktion till färdiga installationer och driftssättning.
Branch: El-, tele- och automationsinstallationer
Specialitet: Helhetslösningar mot kund
Kontaktman: Stefan Timhagen, 070-260 11 60

Elajo Energiteknik AB erbjuder energieffektiviseringar, totalinstallationsåtagande, service och underhåll inom alla fastighetstekniska områden. Vi utför alla uppdrag hela vägen från planering och konstruktion till färdiga installationer och driftsättning.
Kontaktman: Niclas Johansson, 070-209 65 97.

Elajo Bredaryd AB
Industrivägen 12, 330 10 Bredaryd
Tel: 0370-37 41 50
Epost: bredaryd@elajo.se
Hemsida: www.elajo.se