Bredaryds Plåtslageri AB

Bredaryds Plåtslageri AB
Rönnegårdsvägen 45, 330 10 Bredaryd
Tel: 0370-804 42 Fax: 0370-804 60
e-mail: bredarydsplatslageri@telia.com