Bredaryds Massage & Friskvård

Bredaryds Massage & Friskvård
Postadress: Östergårdsvägen 11, 330 10  BREDARYD
Besöksadress: Albanovägen 11, Bredaryd
Mobil:   073-644 79 25
e-mail:  bredarydsmassage@gmail.com
Branch:  Friskvård
Specialiitet:  Massage
Kontaktman: Evelyne Törnqvist
Övrigt:  Lokal med samma entré som Hair & Nu