Om Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Nilb skall verka för att stärka näringslivet och bidra till ett attraktivt samhälle i såväl Bredaryd som Lanna. Styrelsen skall arbeta för en god balans i områdets näringar.