Image

Vi i Näringslivsföreningen vill se en klimatvänlig tillväxt på landsbygden och har därför satsat på ett projekt som vi kallar för Klimatsmart By. I förstudien som genomförts under 2019 har vi identifierat flera små och stora projekt för att gemensamt minska klimatpåverkan och öka näringslivets konkurrenskraft.

Projektet har finansierats av Leader Linné Småland och Europeiska jordbruksfonden