VÄLKOMMEN TILL
LANNA – BREDARYDS NÄRINGSLIV

Bredaryd & Lanna tillhör ett av Sveriges industritätaste områden. Kreativiteten flödar och här finns en otrolig förmåga att verkställa idéer till färdiga produkter. Denna rika industriflora är inte bara av intresse för den lokala marknaden. Hit lockas många av Sveriges och även andra länders storföretag för att hitta nya, spännande lösningar som utgör vitala delar i företagens slutprodukter.